Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Big Dicks

Merhaba arkadaşlar şimdi size çok sevdiğim bir hikayemi yazacağım iyi okumalar,ben 13 y?ll?k evl? b?r b?y?n?m, y?ş?m 34 bund?n 2 y?l k?d?r ön?e eş?mle değ?ş?k duygul?r?m?z ?luşm?y? b?şl?d? örneğ?n ??rn? f?lm ?zlemeye b?şl?d?k, ?zlerken ?e? y???? f?rkl? duygul?r?m?z?n ?luştuğunu f?rkett?k.
Ve eş?m b?n? eğer ??ter?en ?r?m?z? b?r ç?ft ?l?b?l?r?z ded?, ön?e b?r?z tuh?f ?ldum ?m? çift seks hikayeleri düşünün?e h?şum? g?tt? ?l?b?l?r eğer ?en ??t?y?r??n neden ?lm???n f?rkl?l?k ?lur ded?m eş?m?n h?şun? g?tt?, t?m?m ?m? n???l ?lu??k ded?m ?nternette Sw?nger ??teler?n?n ?lduğund?n b?h?ett? Sw?nger ne demek d?ye ??rdum evl? ç?fler?n b?rb?rler?yle ?l?şk?ye g?rme?? h?tt? eş değ?şt?rmeler? ?nl?m?n? gel?y?r ded?, ?lg?nçm?ş ded?m t?m?m ?z?m?n ne z?m?n b?şl?y?ruz ded?m eş?m y?r?n ?kş?m b?şl?r?z ??telere üye ?lm?y? ded?.
?rte?? gün b?lg???y?r b?ş?n? geç?? ??telere üye ?lm?y? b?şl?d?k re??mler?m?z? fel?n gönderd?k b?r k?ç ??teden y?n? ç?ftlerden ??tekler gelmeye b?şl?d?, b?kt?k b?z?l?r?yl? ??md? fel?n görüştük ?m? b?r ç?ğu y?şl? ç?ftlerd? 45 50 y?şl?r?n d? ??temed?k h?l?yle b?z d?h? genç h?tt? b?zden genç ç?ftler ?r?y?rduk, ??nr? ??ten?n b?r?nde b?r ç?ft re?m? gördüm ??ttek y?ll?d?k b?şl?d?k ??hbete ??m ?çt?k b?y?n 23 y?ş?nd? erkek?e 26 y?ş?nd? y?k?ş?kl? ve ç?k güzel ?l?ml?l?rd?, b?r k?ç gün ??md? görüşmeler?m?? dev?m ett? k?rş?l?kl? ??yunduk ben k???m? ??k?? çekt?m ?zled?ler d?ğer b?y?n k?????n? ??k?? çekt? b?z ?zled?k h?tt? k?rş?l?kl? ??k?ş?rken b?rb?r?m?z? ?zled?k ?nl?r b?z? b?z ?nl?r?, ??k?ş tekn?kler? ç?k h?şumuz? g?tt? h?r?k? ??z??y?nl?r y??t?l?r değ?ş?kt? ve ?yn?l?r?n? k???ml? b?rl?kte y??t?k k?ç y?ll?k halkalı escort evl?y?m k???m ben? f?rkl? ??z??y?nl?rd? ??kmeye b?şl?d? ??nk? ben? ??ken k???m değ?l d?ğer 26 y?ş?nd?k? gençt? k???m ben? ??kerken bende ? gen??n h?y?l?n? kuruy?rdum, em?n?m k???md? ben? ??kerken ? genç k?z? düşlüy?rdu ve ?ç?kl?d?k b?rn?r?m?ze düşünler?m?z? ç?k h?şumuz? g?tt?.
Ve buluşm?y? k?r?r verd?k t?b? g?zl?l?k en büyük ?ren??b?m?zd? her ?k? t?r?f?nd? k?m?e k?m?en?n ev?n? b?lmeye?ek ?dre??n? ??rm?y???k ve ç?ftler ?r???nd? ke??nl?kle duygu??l b?r b?ğ ?luşm?y???k y?nl?z?? ?r?m?zd?k? ?l?şk? ?e? y?n? ??n?ell?k ?l???kt?.
?üyükçekme?ede b?r ?telde buluşm?y? k?r?r vered?k ve rezerv??y?n y???ld? erte?? ?kş?m eş?mle b?rl?kte ?tele g?tt?k t?b? gençler b?zden ön?e ?tele g?tm?ş b?z? bekl?y?rl?rd?, g?rd?k ?d?y? büyük gen?ş b?r ?u?tt? h?şbeş tekr?r t?n?şm? mer???m? fel?n derken ?e? ?yun??kl?r? ?everm???n d?e ??rdu genç k?z b?n? b?lmem h?ç denemed?k ded?m ?z?m?n bugün ?lk deney?m?n?z ?lu??k em?n?m h?şunuz? g?de?ekt?r ded?, genç k?z k?????yl? ö?üşmeye b?şl?d?l?r erkek k?z? y?v?ş y?v?ş ??ym?y? b?şl?d? ?k???de ç?r?lç??l?k ?ldu k?z ??k?? çek?y?rdu, bnende k???m?n ??k?n? ç?k?rtt?m fermu?r?nd?n ve emmeye b?şl?d?m ç?ft y?n?m?z? geld? k?z d? eğ?ld? ben ??k?? çekerken b?n? eşl?k etmeye b?şl?d?m k?zl?r b?rl?kte k???m? ??k?? çek?y?rdum k???m?n ç?k h?şun? g?tt? genç erkek?e ben?m gömleğ?m?n düğmeler?n? ?çm?y? b?şl?d? ve memeler?m? ?vuçl?d? h?r?k? göğü?ler?n v?r ??n?m ded?.
??z k???m? ??k?? çekerken k???md? erkeğ?n memeler?m? meme??n? ?zl?y?rdu genç k?z k?ld? taksim escort ve ç?nt???nd?n b?rşey ç?k?rtt? ?rk???n? döndü bel?ne b?r kemer t?kt? tekr?r b?ze döndüğünde önünde k???m?n ??y?h b?r belden b?ğl?m?l? zen?? y?r?ğ? gördüm bud? ned?r ded?m ??n?m mer?kl?nm? b?r?zd?n ?nl?y???k??n ne ?lduğunu ded? ve k????? ?m?m? y?l?m?y? b?şl?d? ben?m k???md? memeler?m? em?y?rdu zevkten ölüy?rdum genç b?r ?d?m ?m?m? y?l?y?r kl??t?r???m? k???rt???k g?b? çek?? çek?? b?r?k?y?rdu, ?m?m? ?y??e ?ul?nd?rd?kt?n ??nr? genç k?z ?rk?m? geçt? h?z?rm???n t?tl?m ded? evet ded?m ve önündek? k???m?n t?km? y?r?ğ? köküne k?d?r ?m?m? ??ktu ç?kt? k?l?nd? ?m?m y?rt?l???k z?nnett?m y?v?ş d?yeb?ld?m ??de?e ve ?ç?me g?r?? ç?km?y? b?şl?d? genç erkek eş?m? k?lund?n tuttu ve k?r??? ben? ??kerken eş?m? k?r?n?n ?rk???n? götürdü k???m?n ??k?n? el?ne ?ld? ve el?yle k?r???n?n ?m?n? ??ktu h?d? ??k k?r?m? ded? k?d?n ben? ??k?y?r k???md? k?d?n? ??k?y?rdu genç erkek geçt? k?ltuğ? ?turdu ve b?z? ?zlemeye b?şl?d? ben?m bütün k??l?r?m ger?ld? ve b?rden vu?udum t?tremeye b?şl?d? 13 y?ll?k evl?l?k h?y?t?md? h?ç buk?d?r zevk ?ld?ğ?m? b?lm?y?rum, ??r??l?r?k ?rg?zm ?ldum yüz ü?tü b?r?kt?m kend?m? k?ltuğ? k???m k?z? ??kmeye dev?m ett?, ve genç erkek k?lkt? k?ltukt?n geld? ve dud?kl?r?m? b?r ö?ü?ük k?ndurdu ??k?n? ?ğz?m? ??ktu k???m?n gözler? önünde ?d?m?n ??k?n? y?l?y?rdum gözler?mle k???m? b?k?y?rdum b?k n???l y?l?y?rum b?şk???n?n ??k?n? der?e??ne k???m?n ç?k h?şun? g?tt?ğ? bell? ?luy?rdu ve k?r???m ben?m ??k?m? y?l?d?ğ?n g?b? y?l? gen??n ??k?n? ded? ben d?h? b?r ?şt?hl? emmeye b?şl?d?m del?k?nl?n?n y?r?ğ?n? ben y?r?ğ?n? y?l?rken şişli escort götümü ??rm?kl?m?y? b?şl?d? ?nl?d?m ben? götten ??kmek ??teye?ek k?f?m? k?ld?rd?m ve götü ??kt?rmem bu y?ş?m? k?d?r k???m? b?le ??kt?rmed?m ded?m tekr?r ??k?n? ?ğz?m? ??ktu ve götümü ?y??e gen?şletmeye b?şl?d? ??k?n? ?ğz?md?n ç?k?rtt?, ben? yüz ü?tü y?t?r?? ?lt?m? b?r y??t?k k?ydu götümün h?v?y? k?lkm???n? ??ğl?d? anal sikiş yüzüm k???m? dönüktü k???m?n gözler? yer?nden f?rl?y???kt?, y?ll?r?? götümü ??kmek ??ted? ?m? ben vermem?şt?m, del? k?nl? ??k?n? ?y??e tükürükley?? k?f???n? del?ğ?me d?y?d? k???m hem k?z? ??k?y?r hemde gözler?me b?k?y?rdu y??m? der g?b? bu d?h?d? ç?k h?şum? g?tt?, k???m?n gölzer?n?n ?ç?ne b?k?r?k k?lç?l?r?m? b?r?z d?h? k?ld?rd?m ve h?d? g?r ded?m, genç ?d?m öyle b?r ??ktuk? götüme ç?ğl?k ç?ğl?ğ? k?ld?m ?m? h?ç ?r? vermed? b?şl?d? ??m??l?m?y?, demek h?ç götten yemed?n ?lk def? benm? ??k?y?rum bu götü ded? evet ded?m, k???m y?ll?r?? ??kmek ??ted? ?m? ?z?n vermed?m ded?m, k???m? döndü ve b?k ?en?n ??kemed?ğ?n götü n???l ??k?y?rum ?y? ?eyret ded?, k???m k?z? d?m?ltt? götüne tükürdü ve y?ll?r?n ?????n? ç?k?rt?r????n? k?z?n götüne köküne k?d?r ???l?d? ve b?şl?d? k?z? ??yd?rm?y? em?n?mk? ç?k ??n?rl?yd? ve ??n?r?n? k?z?n götünden ç?k?rt?y?rdu k?z?n gözler?nden y?ş geld? y?v?ş ded?kçe k???m d?h?d? h?zl? ??m??l?y?rdu ? ge?e ??b?h? k?d?r değ?ş?k ??z??y?nl?rd? ??k?şt?k k???ml? ?lk ?w?nger h?k?ye‘m?z ?ldu ?lk Sw?nger deney?m?m?z d? ç?k h?r?k? b?r ge?eyd? belden b?ğl?m?l? t?km? y?r?ğ? ben t?kt?m ve ben genç k?z? ??kerken k????? ben? ??kt? ben?m k???md? ?turu? b?z? ?zled? ??b?h ?lduğund? he??m?z y?rgunduk duşl?r?m?z? ?ld?k ve ved?lşt?k, ?nd?n ??nr? ?nl?rl? b?rd?h? görüşmed?k ?m? ?nd?n ??nr? ç?k renkl? ??n?el h?y?t?m?z ?ldu ?r?m?z? b?r ç?k def? ç?ft ?ld?k, b?r k?ç kez tek del?k?nl? ?ld?k ??rf ben? ??kerken k???m ?zleme?? ?ç?n k???m?n ç?k h?şun? g?d?y?r b?şk?l?r? ben? ??kerken b?z? ?zleme?? ç?k rekl? b?r h?y?t?m?z v?r 2 3 y?ld?r böyley?z.
porno hikaye

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32